ÜYELİK KOŞULLARI


  

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. Taraflar
İşbu üyelik sözleşmesi,

a) www.mbuonline.net  internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Akçay Caddesi No:62/1 - 64/B-C 35410 Gaziemir / İZMİR adresinde mukim MBU Yapı Otomotiv San ve Tic. Ltd.Şti.  (Bundan böyle MBU Otomotiv Ltd. olarak anılacaktır) ile

b) www.mbuonline.net internet sitesine üye olan internet kullanıcısı (Üye) aşağıdaki hüküm ve şartlar çerçevesinde akdedilmiştir.

2. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşmenin konusu MBU Otomotiv Ltd.nın sahip olduğu www.mbuonline.net  internet sitesinin genel kullanım şartları, kurallar,üyenin faydalanma şartlarının ve yasal sorumlulukların belirlenmesidir.

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1. Üye, www.mbuonline.net internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, MBU Otomotiv Ltd.nin bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

3.2. Üye, MBU Otomotiv Ltd. tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından MBU Otomotiv Ltd.ye karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, MBU Otomotiv Ltd.nin sözkonusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

3.3. Üye www.mbuonline.net  internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır. Üye, hukuka, genel ahlaka, kamu düzenine aykırı hiçbir mesaj, bilgi ve veriyi göndermeyecek ve kullanmayacaktır.

3.4. Üye, www.mbuonline.net  internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

3.5. www.mbuonline.net  internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin MBU Otomotiv Ltd. ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. MBU Otomotiv Ltd.nin üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.6. MBU Otomotiv Ltd, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, www.mbuonline.net  internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden MBU Otomotiv Ltdden tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

3.7. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.3.8. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, MBU Otomotiv Ltd.yi bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, MBU Otomotiv Ltd.nin üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

3.9. MBU Otomotiv Ltd. nın her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, MBU Otomotiv Ltdnin hiçbir sorumluluğu yoktur. Üyenin üyelik koşullarına uymaması durumunda, MBU Otomotiv Ltd.nin söz konusu ihlallerden haberdar olmaması sebebiyle üyeliği sonlandırmaması MBU Otomotiv Ltd.nin bu haklarından feragat ettiği anlamına gelmez.

3.10. www.mbuonline.net  internet sitesi yazılım ve tasarımı MBU Otomotiv Ltd. mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır. MBU Otomotiv Ltd.nin veya 3. Kişilerin söz konusu mevzuattan kaynaklanan haklarının üye tarafından ihlali halinde, MBU Otomotiv Ltd.  uğramış olduğu tüm zararın ve (faiz, yargılama giderleri, avukatlık masrafları vb) tüm ferilerinin tazminini Üyeden talep edebilir.

3.11. MBU Otomotiv Ltd. tarafından www.mbuonline.net  internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

3.12. MBU Otomotiv Ltd. kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. MBU Otomotiv Ltd., üyenin www.mbuonline.net  internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.

3.13. MBU Otomotiv Ltd., üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak gerektiği hallerde açıklayabilir.

3.14. MBU Otomotiv Ltd. web sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye MBU Otomotiv Ltd. web sitesine girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır. Üye, bilgisayar, cep telefonu ya da tabletinin yaratacağı arızalar, bilgi ve veri kaybından MBU Otomotiv Ltd.nin herhangi bir sorumluluğunun olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.15. MBU Otomotiv Ltd., sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya MBU Otomotiv Ltd. web sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.3.16. MBU Otomotiv Ltd., üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm , yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir

3.17. Taraflar, MBU Otomotiv Ltd.ye ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HMK madde 193e uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

3.18. Üyenin www.mbuonline.net  adresinde SMS ve elektronik posta (e mail) aracılığıyla tanıtma ve pazarlama amacıyla kendisiyle iletişime geçilmesine onay vermesi şartıyla MBU Otomotiv Ltd., üyenin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine, ve cep telefonlarına tanıtma, pazarlama kutlama ve temenni gibi içeriklere sahip mailleri ve SMSleri gönderme yetkisine sahip olacaktır. Üye mail ve/veya SMS almaktan vazgeçmek istemesi durumunda Hesabım bölümündeki Üyelik Bilgilerini Güncelle kısmından mail ve/veya SMS gönderim iptal işlemini gerçekleştirebilecektir.

3.19. Her üyenin, yalnızca tek üyelik hesabı olabilir. Üye, kendisine sunulan üyeliği hukuka aykırı şekilde kullanamaz.

3.20. Üye, üye numarası, şifresi ve internet sitesine girişte kullanılabilecek benzer bilgilerinin üçüncü şahıslar tarafından kullanılmasının ortaya çıkaracağı sonuçlardan kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder. Bu tür yolsuz kullanımları yapan kişilerin kimliklerini MBU Otomotiv Ltd.nin tespit etmek yükümlülüğü yoktur. Bu tip bilgilerinin herhangi bir üçüncü şahıs tarafından kullanıldığını fark eden Üye, bu durumu derhal MBU Otomotiv Ltd. ya bildirmekle yükümlüdür. MBU Otomotiv Ltd., böyle bir durumun tespiti halinde, tamamen kendi takdirinde olmak üzere ilgili üyeliği sonlandırma ya da askıya alma hakkına sahiptir. Üye, kişisel bilgilerinin yetkisi olmayan kişilerce ele geçirilmesinden dolayı doğabilecek zararlardan MBU Otomotiv Ltd.nın sorumlu olmadığını kabul eder.

3.21. Üye, MBU Otomotiv Ltd.nin sunduğu hizmetleri alması dolayısıyla MBU Otomotiv Ltd.  tarafından elde edilen bilgilerin tamamen kendi rızası ile elde edilmiş olduğunu kabul ve beyan eder.

3.22. Üye, savaş, terör eylemleri, olağan dışı trafik gibi sebeplerle ya da deprem, sel gibi doğal afetler veya internet altyapısı, veri hatları gibi ağ iletişim altyapısına dayalı unsurlarda meydana gelebilecek ve MBU Otomotiv Ltd.nin elinde olmayan, öngörülemeyen sebeplerle hizmetin aksaması veya verilememesi durumunda MBU Otomotiv Ltd.nin herhangi bir sorumluluğunun olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.23. Üye, MBU Otomotiv Ltd.nin işbu sözleşmeyi 3. Kişilere kısmen ya da tamamen devredebileceğini kabul eder.

4. Sözleşmenin Fesh

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya MBU Otomotiv Ltd.  tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. MBU Otomotiv Ltd.  üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

5. İhtilaflerin Halli

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflerde İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

6. Yürürlük

Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin işbu maddede yer alan şartlar çerçevesinde üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.

MBU Yapı Otomotiv San ve Tic. Ltd. Şti.

Akçay Caddesi No:62/1 - 64/B-C 35410 Gaziemir / İZMİR

Telefon : (232) 265 45 65

Faks : (232) 253 33 25

E-Posta : info@mbu-seat.com.tr